ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา

Detail :

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก ออกอากาศ ทางช่อง 8
100 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 100
101 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 101
102 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 102
103 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 103
104 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 104
105 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 105
106 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 106
107 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 107
108 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 108
109 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 109
110 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 110
111 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 111
112 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 112
113 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 113
114 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 114
115 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 115
116 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 116
117 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 117
118 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 118
119 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 119
120 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 120
121 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 121
122 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 122
123 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 123
124 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 124
125 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 125
126 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 126
127 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 127
128 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 128
129 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 129
130 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 130
131 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 131
132 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 132
133 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 133
134 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 134
135 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 135
136 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 136
137 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 137
138 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 138
139 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 139
140 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 140
141 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 141
142 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 142
143 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 143
144 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 144
145 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 145
146 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 146
147 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 147
148 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 148
149 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 149
150 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 150
151 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 151
152 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 152
153 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 153
154 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 154
155 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 155
156 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 156
157 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 157
158 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 158
159 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 159
160 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 160
161 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 161
162 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 162
163 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 163
164 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 164
165 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 165
166 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 166
167 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 167
168 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 168
169 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 169
170 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 170
171 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 171
172 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 172
173 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 173
174 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 174
175 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 175
176 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 176
177 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 177
178 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 178
179 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 179
180 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 180
181 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 181
182 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 182
183 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 183
184 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 184
185 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 185
186 พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 186

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (Phikkhanet Mahathep Aiyara)
ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 1-100
ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา:ตอนที่ 101-186
แบ่งปัน