Nanthi-Ni-Man-Rak-Man-Prapheni-M
เรื่องย่อ :Nanthi Ni Man Rak Man Prapheni (นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี) เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองในชนบทแห่งหนึ่งชื่อ ราชสถาน พูดถึงการเดินทางที่ยากลำบากของเด็กสาวที่ต้องเป็นเจ้าสาวตั้งแต่ยังเด็ก เธอยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กให้คุ้มก็ต้องกลายเป็นหญิงสาว เพราะการถูกจับแต่งงานตามประเพณี ในซีซั่นแรกจะเน้นในเรื่องของชีวิตและการเดินทางของ อนันดี และ จาคดิช ซึ่งถูกจับแต่งงานกันตั้งแต่วัยเด็ก มาซีซั่นที่สองจะสะท้อนให้เห็นชีวิตของลูกสาวอนันดี ดร.นันทินี ผู้ซึ่งถูกจับให้แต่งงานตั้งแต่ในวัยเด็กเช่นกัน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กๆ ที่ถูกบังคับให้แต่งงาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และเด็กๆ เหล่านี้ต้องทนกับการกระทำที่ผู้ใหญ่ยัดเยียดให้เขาเป็นไปจนตลอดชีวิต
ตอนที่ ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี[พากย์ไทย]
1 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 20
21 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 21
22 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 22
23 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 23
24 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 24
25 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 25
26 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 26
27 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 27
28 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 28
29 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 29
30 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 30
31 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 31
32 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 32
33 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 33
34 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 34
35 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 35
36 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 36
37 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 37
38 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 38
39 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 39
40 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 40
41 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 41
42 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 42
43 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 43
44 ซีรี่ย์อินเดีย นันทินี ม่านรัก ม่านประเพณี:ตอนที่ 44
แบ่งปัน